Στις 12 του περασμένου Ιουνίου, η Συνέλευση των Ορθόδοξων Επισκόπων έδωσε την ευλογία της στο σχέδιο δημιουργίας ενός γραφείου τελετών με την ονομασία Τελεταί -ESOREF, που θα απευθύνεται ειδικά στις ορθόδοξες κοινότητες της περιοχής του Παρισιού.

Το σχέδιο αυτό, του οποίου τη δημιουργία ευχόμασταν εδώ και καιρό, θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί χάρη στη γενναιόδωρη βοήθεια του ACER- Κίνημα της Ορθόδοξης Νεολαίας, το οποίο μας διαθέτει γενναιόδωρα έναν χώρο του. Οι Τελετές – ESOREF θα προσπαθήσουν να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες στις οικογένειες που προέρχονται από διαφορετικές ορθόδοξες κουλτούρες. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από άτομα Ορθόδοξου θρησκεύματος και θεολογικής παιδείας.

Ο σκοπός των Τελετών –ESOREF, συνδυάζοντας τον επαγγελματισμό με την ορθόδοξη πιστή, είναι να διευκολυνθεί η επαφή των ορθόδοξων οικογενειών με την Εκκλησία τους τη στιγμή του πένθους, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο ενός δικού τους ανθρώπου.

Ο διευθυντής αυτής της επιχείρησης έχει σπουδάσει στο ινστιτούτο Άγιος Σέργιος στο Παρίσι και τυγχάνει επίσης εμπειρίας ως σύμβουλος και υπεύθυνος σε πολλά γραφεία τελετών. Επιπλέον, η εμπειρία του για 3 χρόνια σε εξειδικευμένα ιδρύματα πάνω στην παρηγορητική αγωγή του δίνει τη δυνατότητα προσφοράς παρηγοριάς στις οικογένειες πριν από το θάνατο ενός δικού τους ανθρώπου.

Η υποδοχή και το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργούν στα γαλλικά αλλά εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε και την αντίστοιχη δυνατότητα στα ελληνικά.

Tous droits réservés, Copyright © 2020 ESOREF. Le site www.esoref.fr est propriété exclusive d'ESOREF.

.
.
.
.
l
o
a
d
i
n
g
 
E
S
O
R
E
F