Τι γίνεται σε περίπτωση θανάτου

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας μέσω των τηλεφώνων +33 1 48 28 75 62 ή +33 6 10 63 46 47 (μόνιμα 24 ώρες /24)
Είχε ο θανών υπογράψει μια σύμβαση χρηματοδότησης κηδείας;
Ορισμένες συμβάσεις καταγράφουν επίσης τα θελήματα των υπογραφόντων τους,
πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε την κηδεία ακολουθώντας τις επιθυμίες που έχει εκφράσει ο θανών.

Θάνατος στο σπίτι

Αν ο θάνατος λάβει χώρα στο σπίτι, καλέστε αρχικά έναν γιατρό προκειμένου να τον διαπιστώσει. Αυτός θα σας δώσει ένα πιστοποιητικό θανάτου το οποίο θα είναι αναγκαίο για τις διαδικασίες με τις αρμόδιες αρχές. Ο σύμβουλος των τελετών θα σας ενημερώσει για τις πρώτες προετοιμασίες της κηδείας. Εσείς του προσκομίζετε το πιστοποιητικό θανάτου που σας χορήγησε ο γιατρός και πιθανώς το οικογενειακό βιβλιάριο ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του μεταστάντος. Θυμηθείτε να του πείτε αν ο θανών φέρει βηματοδότη. Επιθυμείτε να μείνει το πτώμα στο σπίτι μέχρι την ημέρα της κηδείας ή επιθυμείτε τη μεταφορά του σε νεκρικό θάλαμο; Είχε ο θανών υπογράψει μια σύμβαση χρηματοδότησης κηδείας; Ορισμένες συμβάσεις καταγράφουν επίσης τα θελήματα των υπογραφόντων τους, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε την κηδεία ακολουθώντας τις επιθυμίες που έχει εκφράσει ο θανών.

Θάνατος στο νοσοκομείο

Ορισμένα νοσοκομεία μπορούν να κρατήσουν τον νεκρό μέχρι την ημέρα της κηδείας. Σε κάθε περίπτωση, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε μεταφορά σε νεκρικό θάλαμο ή στο σπίτι. Ο σύμβουλος τελετών θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Θάνατος στη Γαλλία ή στο εξωτερικό

Οι Υπηρεσίες Ορθοδόξων Τελετών διαθέτουν δίκτυο μέσα σε ολόκληρη τη Γαλλία και διεθνώς και μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν όλες τις διαδικασίες για τους μεταστάντες στη Γαλλία ή στο εξωτερικό.

Άλλες καταστάσεις

Σε ορισμένες περιστάσεις ,ένας θάνατος μπορεί να θέτει ένα ιατρικό-νομικό πρόβλημα (συχνά αν προήλθε από δυστύχημα ή στο δημόσιο δρόμο) και ο εισαγγελέας να ζητήσει έρευνα. Εσείς μπορείτε ήδη να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες μας για να προγραμματίσετε τις λεπτομέρειες και την τοποθεσία της τελετής, ωστόσο οι προθεσμίες δεν μπορούν να καθοριστούν παρά μόνο μετά την έκδοση της απόφασης του εισαγγελέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

μόνιμα 24 ώρες /24

Σχετικά με τις Υπηρεσίες Ορθοδόξων Τελετών

Δημιουργημένες με την ευλογία της Συνέλευσης των Ορθοδόξων Επισκόπων, οι Υπηρεσίες Ορθοδόξων Τελετών (κηδείες) (Esoref) προτείνουν από το 2010 μια υπηρεσία πλήρους οργάνωσης κηδειών σε στενή συνεργασία με την ορθόδοξη Εκκλησία.

Ως επαγγελματίες στον τομέα των τελετών, αναλαμβάνουμε τις κηδείες οιουδήποτε θανόντος στην περιοχή του Παρισιού ή ερχόμενου από αλλού, που πρόκειται να ταφεί στην περιοχή, καθώς και όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με τον νεκρό, όπως επαναπατρισμούς, μεταφορά στο εξωτερικό ή ακόμη εκταφές και διακομιδες λειψάνων.

Εξάλλου, με την μεγάλη εμπειρία πολλών ετών σαν εφημέριος σε υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Ορθοδόξων Τελετών, David den Boer (δαβίδ δεν μπουρ), είναι στη διάθεση των οικογενειών όταν ένας συγγενής βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιας αρρώστιας.

Η δημιουργία των Υπηρεσιών Ορθοδόξων Τελετών εγγράφεται εθελοντικά μέσα σε ένα ομολογητικό πλαίσιο ή καλύτερα σε ένα εκκλησιαστικό πλαίσιο του οποίου το πνεύμα βρίσκεται στους αντίποδες της κοινοτικοποίησης. Ο Cyrille Eltchaninoff εξέφραζε σωστά αυτήν την ιδέα όταν έγραφε “Τίποτα μέσα στη ζωή του ανθρώπου (προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική ζωή) και μέσα στη δημιουργική του δράση δεν κλείνεται στο θεΪκό Φως, στη Μεταμόρφωση, στον Αγιασμό”.
Είναι ακριβώς αυτή η έμπνευση, αποκαλούμενη” εκκλησιαστικοποίηση της ζωής” η οποία ευθύνεται για τη γέννηση της κίνησης ορθοδόξων νέων ACER. Και είναι ακριβώς μέσα από ένα μέλος της ACER που η δράση των Υπηρεσιών Ορθοδόξων Τελετών ξεκίνησε.

Αυτή η εκκλησιαστική διάσταση είναι σημαντική μέσα στις κηδευτικές ενέργειές μας διότι “Η Εκκλησία έχει μια βαθιά ψυχολογική αντίληψη της ανθρώπινης φύσης” (…) Αυτή ξέρει πόσο είμαστε ανίκανοι να αλλάξουμε γρήγορα, να περάσουμε ξαφνικά από μια πνευματική ή διανοητική κατάσταση σε μια άλλη.
Γι’ αυτό τον λόγο, δίνουμε μεγάλη σημασία στη στενή συνεργασία ανάμεσα στους επαγγελματίες του τομέα των τελετών και στην Εκκλησία.
Και οι δύο εμφορούνται από την πίστη και τη χριστιανική ελπίδα της ανάστασης, ιδιαίτερα σημαντικές τη στιγμή του πένθους.