Upravo se dogodila smrt

Kontaktirajte našu službu telefonom na +33 1 48 28 75 62 ili +33 6 10 63 46 47 (24h/24 dežurna služba)..
Da li je pokojnik pre smrti posedovao pogrebno osiguranje?
Neki ugovori takođe beleže želje svojih pretplatnika, što će nam omogućiti da sahranu organizujemo prema željama koje je pokojnik izrazio.

Smrt kod kuće

Ako osoba premine kod kuće, prvo pozovite lekara da potvrdi smrt. Izdaće Vam smrtni list (umrlicu) koji će biti potreban za postupke kod nadležnih organa. Pogrebni savetnik obavestiće Vas o prvim pripremama za sahranu. Daćete mu umrlicu koju je izdao lekar i eventualno livret de famille ili izvod iz matične knige rođenih pokojnika. U slučaju da je preminula osoba imala pejsmejker potrebno je obavestiti pogrebnog savetnika. Da li biste želeli da telo ostane kod kuće do dana sahrane ili biste želeli da ga prebacite u mrtvačnicu?

Smrt u bolnici

Neke bolnice mogu zadržati pokojnika do dana sahrane. U svim slučajevima, ako želite, možete zatražiti transfer do pogrebnog zavoda ili do svoje kuće. Pogrebni savetnik će preduzeti potrebne korake u skladu sa vašim željama.

Smrt u Francuskoj ili u inostranstvu

Pravoslavna Pogrebna Služba ima mreže širom cele Francuske i na međunarodnom nivou i stoga mogu da se pobrinu za sve formalnosti za osobe koje su preminule u Francuskoj ili u inostranstvu.

Druge situacije

U određenim okolnostima smrt može predstavljati medicinsko-pravni problem (često ako se smrt dogodila u nesreći ili na javnom mestu), i policijsko tužilaštvo može zatražiti istragu. Rokove je moguće odrediti nakon odluke javnog tužioca.

Kontaktirajte nas

24h/24 dežurna služba

O Pravoslavna Pogrebna Služba

Osnovane su uz blagoslov Sabora pravoslavnih episkopa. Pravoslavna Pogrebna Služba (Esoref) u bliskoj saradnji sa pravoslavnom crkvom od 2010 godine nude potpune pogrebne usluge.
U pogrebnim delatnostima profesionalno se angažujemo i brinemo oko sahrane preminulih lica na teritoriji Francuske i drugih zemalja, kao i o svim pogrebnim uslugama kao što su repatrijacija prema Francuskoj, prevoz u inostranstvu, ekshumacije i prenošenje relikvija.
Svoje višegodišnje iskustvo kao kapelan u službama palijativnog zbrinjavanja, upravnik Pravoslavna Pogrebna Služba, David den Bur (holandski: David den Boer) je podrška porodicama obolelih osoba u najtežim trenucima.
Osnivanje Pravoslavnih Pogrebnih Službi se upisuje s namerom kao deo konfesionalnog okvira, ili tačnije crkvenog okvira, čiji je duh u totalnoj suprotnosti komunitarizma.
Cirille Eltchaninoff je dobro izrazio ovu ideju kada je napisao:
Ništa u čovekovom životu (lični, porodični, društveni život i u stvaralačkoj aktivnosti) nije zatvoreno za božansku Svetlost, za Preobražaj, za Osvećenje. „(1)
Upravo je ta inspiracija, nazvana „ecclésialisation de la vie“, rodila pokret Mladih Pravoslavnih ACER. Upravo u jednoj od prostorija ACER-a započela je aktivnost Pravoslavne Pogrebne Službe.
Ova crkvena dimenzija je važna u našim pogrebnim aktivnostima, jer „Crkva ima duboku psihološku percepciju ljudske prirode. […] Ona zna koliko smo nesposobni da se brzo promenimo, naglo pređemo iz jednog duhovnog ili mentalnog stanja u drugo. „(2).
Zbog toga pridajemo veliku važnost bliskoj saradnji između profesionalaca pogrebne usluge i Crkve.
Oboje ih nose hrišćanska vera i nada u vaskrsenje, posebno važne u vreme žalosti.

 (1) Cyrille Eltchaninoff, in ACER-Tribune 3, 1985.   
(2) P. Alexandre Schmemann, Le Grand Carême, Spiritualité Orientale n° 13, Bellefontaine, 1974, p. 17.